Home | Vietile Sfintilor | Calendar | Predici ale Parintelui Cleopa | Acatistier | Links | Cauta in site

Pomenirea Sfinților Filic Episcopul, Ianuarie Preotul, Furtunat și Septemin
(16 aprilie)

Versiune fara diacritice | Viețile Sfinților pe luna aprilie


În al optulea an al împărăției lui Dioclețian și Maximian, a ieșit poruncă pe la toate locurile, ca să se ardă toate cărțile creștinilor. De aceea a fost trimis în cetatea Biucan un oarecare Marian, bărbat preaspurcat, care a adus înaintea sa pe Filic episcopul, pe Ianuarie preotul, pe Furtunat și pe Septemin și, citindu-le porunca împărătească, cerea numaidecît cărțile ce erau la ei. Iar preasfințitul episcop a zis către ei: "Scris este, guvernatorule: Nu dați cele sfinte cîinilor, nici aruncați mărgăritarele înaintea porcilor. În zadar te nevoiești, deși ai cu tine poruncile împărătești". Guvernatorul a zis: "Lasă vorbele nebunești și fă voia împăratului, că altfel te voi trimite legat la proconsul". Și sfîntul i-a zis: "Precum mă aflu către tine, asemenea și către toți, și către însuși împăratul tău mă voi afla".

Atunci închizîndu-l în temniță, fără de nici o îngrijire l-a lăsat trei zile, apoi, scoțîndu-l, l-a mai cercetat; și legîndu-l pe el și pe cei împreună cu el, i-a trimis la proconsul. Acela iarăși cercetîndu-i, i-a pus la închisoare. Și după șase zile scoțîndu-i, i-a trimis la prefectul pretorilor, care, după ce i-a primit și i-a îngrozit foarte mult, i-a aruncat într-o cumplită temniță cu multă pază, și după 14 zile, scoțîndu-i de acolo și încă cercetîndu-i, i-a băgat pe ei într-o corabie la un loc cu caii, legați de picioarele cailor; iar sfinții tăvălindu-se printre picioarele cailor fără să guste hrană sau apă patru zile, mulțumeau lui Dumnezeu.

Ajungînd la limanul unei cetăți, au fost cercetați pe ascuns de către creștini. Și de acolo mergînd la cetatea numită Tavromeni și plutind încă pe la Licaonia, au venit la cetatea Eluron. Atunci ticălosul prefect, dezlegînd pe sfinți din legături, cu glas lin le făcea întrebările; iar sfinții grăind dimpotrivă, că nici cărțile nu le dau, nici idolilor nu jertfesc, a poruncit el ca ei să fie tăiați de sabie; și aflînd ei hotărîrea, au făcut rugăciune; și, tăindu-li-se capetele, au primit cununile din mîna Domnului.


La începutul paginii | Viețile Sfinților pe luna aprilie

Home | Vietile Sfintilor | Calendar | Predici ale Parintelui Cleopa | Acatistier | Links | Cauta in site

Copyright © 1999-2021 Pagini Ortodoxe Românesti. Toate drepturile rezervate.