Home | Vietile Sfintilor | Calendar | Predici ale Parintelui Cleopa | Acatistier | Links | Cauta in site

Pomenirea Sfinților Apostoli Irodion, Agav, Ruf, Asincrit, Falegont și Ermie, din numărul celor șaptezeci
(8 aprilie)

Versiune fara diacritice | Viețile Sfinților pe luna aprilie


Sfîntul Apostol Irodion era de neam din Tarsul Ciliciei, ruda Sfîntului Apostol Pavel și slujitor al Sfinților Apostoli în toate. El a fost pus episcop de dînșii al Neopatarelor și pe mulți din elini i-a întors prin sfînta lui învățătură la Hristos. Pentru acest lucru pizmuindu-l evreii, au năvălit asupra lui împreună cu slujitorii de idoli și l-au muncit tare, căci unii îl băteau pe Sfîntul Irodion, unii cu pietre îi sfărîmau gura, iar alții cu lemne îl loveau peste cap. După aceea cu un cuțit a fost lovit, fiind ca și mort scăldat în sînge. Socotind că a murit, l-au lăsat și s-au dus, dar Sfîntul Apostol, cu darul lui Dumnezeu rămînînd viu, a propovăduit după aceea Cuvîntul Domnului în Roma, împreună cu Sfîntul Apostol Petru.

Sfîntul Apostol Pavel, scriind de la Corint Epistola către romani, a pomenit despre Sfîntul Irodion, care era pe atunci în Roma lîngă Sfîntul Petru, zicînd: Închinați-vă lui Irodion, ruda mea. Cînd Sfîntul Petru a fost răstignit, atunci Sfîntul Irodion, după mărturia lui Metafrast, a fost tăiat împreună cu Sfîntul Olimp și cu mulțime de credincioși.

Sfîntul Apostol Agav, a fost plin de proorocescul dar. Despre el vorbesc Faptele Apostolilor astfel: S-au pogorît din Ierusalim prooroci în Antiohia și, sculîndu-se unul dintre dînșii cu numele Agav, arăta cu duhul, că avea să fie foamete mare în toată lumea, care a și fost pe vremea lui Claudie Cezarul. Și iarăși în Cezareea Sfîntul Agav a spus mai dinainte Sfîntului Apostol Pavel, pătimirile cele ce avea să le aibă în Ierusalim. Luînd brîul lui Pavel și legîndu-și mîinile și picioarele sale, a zis: Așa grăiește Duhul Sfînt: pe bărbatul al căruia este brîul acesta, așa îl vor lega în Ierusalim iudeii și-l vor da în mîinile neamurilor. Sfîntul Agav a propovăduit pe Hristos în părțile ce i se orînduiseră lui și pe mulți a întors la Hristos Dumnezeu.

Sfîntul Apostol Ruf, despre care grăiește Sfîntul Pavel, în Epistola către Romani, zicînd: Închinați-vă lui Ruf celui ales întru Domnul, a fost episcop în Teba din Elada.

Sfîntul Apostol Asincrit se pomenește în aceeași Epistolă a lui Pavel către Romani, că a fost episcop în Iraclea, în părțile Asiei.

Despre Sfîntul Apostol Falegont se pomenește în aceeași epistolă că a fost episcop în Maratoni, cetatea Frachiei.

Despre Sfîntul Apostol Ermie se pomenește în aceiași epistolă, că a fost episcop în Dalmația.

Toți acești apostoli din numărul celor 70 au propovăduit în lume bunavestire a lui Hristos, aducînd pe cei necredincioși la adevărata credință și munciți fiind în multe feluri de către iudei și de elini, s-au sfîrșit.


La începutul paginii | Viețile Sfinților pe luna aprilie

Home | Vietile Sfintilor | Calendar | Predici ale Parintelui Cleopa | Acatistier | Links | Cauta in site

Copyright © 1999-2021 Pagini Ortodoxe Românesti. Toate drepturile rezervate.