Make your own free website on Tripod.com

Pomenirea celui între Sfinți Părintelui nostru Chiril,
Episcopul Catanei
(21 martie)

(În sinaxarul grecesc nu este numit Chiril, ci Viril, episcopul Catanei)

Versiune fara diacritice | Viețile Sfinților pe luna martie


Acesta a fost de neam din Antiohia, ucenic al Sfîntului Apostol Petru, și de dînsul a fost pus episcop al Catanei, în Sicilia. Deci, în dragoste dumnezeiască și-a păscut turma sa, aducînd pe cei necredincioși la credința în Hristos și multe minuni făcînd. Din acestea să pomenim una: Era un izvor în locul acela, avînd apă amară. Iar arhiereul lui Dumnezeu, Chiril, rugîndu-se lui Dumnezeu, a prefăcut amărăciunea izvorului aceluia în dulceață, lucru pe care văzîndu-l mai marele slujitor de idoli elinesc, a crezut în Hristos și cu dînsul și alți mulți au crezut.

După aceasta, ajungînd la adînci bătrîneți, cu somnul cel de moarte s-a odihnit și a fost așezat în insula aceea cu cinste. Apoi dădea multe tămăduiri la cei ce cu credință alergau la moaștele lui.


La începutul paginii | Viețile Sfinților pe luna martie


Copyright © 1999-2000 BullSoft. All Rights Reserved.